KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Aslanlı Tente, müşterilerimizle ilişkili kişisel verileri muhasebe, pazarlama, satış, ürün geliştirme, kampanya ve promosyon sunumu, iş faaliyetlerinin planlanması, şirket politikalarının belirlenmesi, paydaş memnuniyetinin ölçülmesi, güvenlik, iş güvenliği, teknik destek sağlanması, duyuru, etkinlik ve bilgilendirmelerden haberdar etmek, istatistiksel bilgilerin değerlendirilmesi, yasal gerekliliklere ve bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak gibi amaçlarla işlemekte, kullanmakta ve korumaktadır. Bu veriler, gerektiğinde mevzuatta belirtilen şartlar sağlandığı takdirde üçüncü kişilere veya yurtdışındaki kaynaklara aktarılabilmektedir.

Aslanlı Tente tarafından işlenebilecek kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen veya belirlenebilir kılan bilgileri içermektedir. Bunlar, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  • Kimlik ve iletişim bilgileri (telefon, e-posta vb.),
  • Satış kanallarında alınan bilgiler,
  • Kişinin ürün ve hizmet kullanımına ilişkin bilgiler,
  • Kişinin ekonomik durumuna ilişkin bilgiler.

Aslanlı Tente, kişisel verileri muhasebe, pazarlama, satış, ürün geliştirme, kampanya ve promosyon sunumu, iş faaliyetlerinin planlanması, şirket politikalarının belirlenmesi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, istatistiksel bilgilerin değerlendirilmesi gibi amaçlarla işlemektedir. Bu doğrultuda, mevzuatta belirtilen şartların sağlanması şartıyla kişisel veriler üçüncü kişilere veya yurtdışındaki kaynaklara aktarılabilmektedir.

Kişisel veriler, Aslanlı Tente tarafından genel merkez, bayiler, doğrudan veya dolaylı iştiraklerimiz, çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Aslanlı Tente, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik tedbirleri almakta ve titizlikle uygulamaktadır. Ayrıca, çalışanlarımız düzenli olarak eğitimden geçirilerek veri güvenliğinin sağlanması konusunda bilinçlendirilmekte ve denetlenmektedir.