POLİTİKAMIZ

Kalite Politikamız

Amacımız: Aslanlı Tente olarak, müşteri odaklılık ve paydaş memnuniyetini sağlamayı hedefliyoruz.

Amacımız için yaptıklarımız:
 • Tüm çalışanlarımızı liderlik ve sorumluluk bilinciyle yetiştirerek nitelikli bir ekip oluşturuyoruz.
 • Kalite ve verimlilik ilkesini benimseyerek ekip çalışmasıyla tüm süreçlere katılımı sağlıyoruz.
 • Sektör ihtiyaçlarını takip ederek ileri teknolojiye yönelik AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarına öncelik veriyoruz.
 • Verilere dayalı kararlar alarak kalite yönetim sistemine uyum sağlıyor, sürekli iyileştirme ve farklılaşmaya odaklanıyoruz.
 • Yasalara ve çevreye saygılı bir şekilde ürün ve hizmetlerimizi sunmayı sürdürüyoruz.
 • Kalite politikamızı tüm çalışanlarımızın benimsemesini ve hedeflerimize odaklanmasını sağlıyoruz.

Aslanlı Tente olarak, müşteri odaklılığa ve paydaş memnuniyetine verdiğimiz önemle sektörde öncü olmayı ve sürekli gelişmeyi amaçlıyoruz.

Satış-Pazarlama

Amacımız: Aslanlı Tente olarak, müşteri gereksinim ve beklentilerini aşarak karşılamak ve müşteri ilişkilerini en doğru şekilde yönetmektir.

Amacımız için yaptıklarımız:
 • Pazardaki fiyatları takip ederek, hedef karlılık doğrultusunda uygun fiyatlandırmaları gerçekleştiriyoruz.
 • Müşterilerle etkin iletişim kurarak ihtiyaçlarını anlamaya ve en iyi çözümleri sunmaya çalışıyoruz.
 • Müşteri ilişkilerinde objektif ve tutarlı bir yaklaşım sergiliyoruz.
 • Müşterilerin gereksinim ve beklentilerini doğru bir şekilde anlamak için aktif dinleme yöntemlerini kullanıyoruz.
 • Müşteri öneri ve şikayetlerini titizlikle yöneterek sürekli gelişim için geri bildirimlere değer veriyoruz.
 • Müşteri memnuniyetini ölçmek ve artırmak amacıyla Müşteri Memnuniyet Anketi (MMA) uygulamalarını gerçekleştiriyoruz.

Aslanlı Tente olarak, müşteri odaklı yaklaşımımızla müşterilerimizin beklentilerini aşmayı ve uzun süreli işbirlikleri oluşturmayı hedefliyoruz.

Çevre Politikamız

Amacımız: Aslanlı Tente olarak, faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gerekli önlemleri almak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamaktır.

Amacımız için yaptıklarımız:
 • Üretim ve hizmet süreçlerimizde çevresel etkilerimizi tespit ederek, varsa olumsuz etkileri en aza indirmek için sürekli iyileştirme çalışmaları yapmaktayız.
 • Enerji ve kaynakları etkin bir şekilde kullanmak ve sürekli tasarruf etmek için önlemler almaktayız.
 • Oluşan atıklarımızı kontrol altında tutarak, hava, su ve toprak kirliliğini minimize etmek için uygun teknikleri uygulamaktayız.
 • Çevreyle ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere tam uyum sağlamak amacıyla faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.
 • Tüm çalışanlarımızın çevre bilincini benimsemesi ve uygulaması için duyuru, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını düzenlemekteyiz.

Aslanlı Tente olarak, çevre politikamızı titizlikle uygulayarak doğal kaynakları koruma, atık yönetimi ve enerji verimliliği gibi konularda sorumluluklarımızı yerine getirmeyi hedeflemekteyiz.